.:: SKLEP ::.

 
 


 Regulamin
 
 

Informacja o Firmie:

Sklep internetowy działający pod adresem www.medbor.pl prowadzony jest przez Medbor Tomasz Bartosiewicz z siedzibą w Sosnowcu przy ulicy Radomska 10/39, NIP 644-319-17-52, REGON 241448432. e-mail sklep@medbor.pl, nr telefonu 500-571-943.

Ochrona danych osobowych

Dane osobowe przekazywane przez klientów sklepu www.medbor.pl są przetwarzane przez firmę Medbor Tomasz Bartosiewicz. Powierzone dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji umowy, jeśli klient wyrazi na to zgodę, w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep www.medbor.pl

Klient ma m. in. prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia- jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

Ceny

Wszystkie ceny podawane przez Sprzedawcę wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

Ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy

Zamówienia

Sklep internetowy www.medbor.pl umożliwia Klientom:

- składanie zamówień (ofert zakupu) towarów dostępnych w sklepie internetowym medbor.pl i zawierania umów sprzedaży na odległość.

- uzyskanie informacji o towarach i usługach dostępnych w sklepie internetowym www.medbor.pl

- Wszelkie informacje dotyczące towarów, w tym w szczególności katalogi, foldery, broszury, inne materiały informacyjne lub reklamowe, a także informacje zawarte na stronie www.medbor.pl do odbiorców i potencjalnych klientów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa

- Sklep internetowy przyjmuje zamówienia poprzez stronę www.medbor.pl
Zamówienia realizowane są w kolejności ich składania.

- Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem.

- Za moment przyjęcia zamówienia uważa się przekazanie zamawiającemu informacji o nadaniu statusu „wysłane”.

Dostawa

Towar zamówiony w sklepie internetowym www.medbor.pl dostarczany jest za pośrednictwem firm kurierskich lub dostarczany osobiście po uprzednim kontakcie telefonicznym, w celu doprecyzowania najbardziej odpowiadającej klientowi formy otrzymania zamówionego towaru


Na czas otrzymania przesyłki składa się:

- czas realizacji zamówienia (kompletowanie towaru, forma płatności, wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowanie paczki)

- czas dostawy, zależny od wybranego sposobu dostarczenia.

Wraz z towarem wydawane jest faktura VAT. W przypadku jej braku należy zgłosić takie zdarzenie w celu uzupełnienia braków.

Po otrzymaniu przesyłki klient winien dokładnie sprawdzić stan opakowania i jego zawartość. W razie stwierdzenia ewentualnych ubytków lub uszkodzeń klient powinien dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, Medbor Tomasz Bartosiewicz zaleca sporządzić protokół szkodowy.

Sposoby płatności

Płatność za towar może być dokonywana przez klienta:

Po otrzymaniu towaru i faktury w terminie oznaczonym na fakturze

Przelewem na rachunek bankowy firmy Medbor Tomasz Bartosiewicz podanym na fakturze

W momencie odbioru towaru:

Gotówką w przypadku odbioru towaru przez klienta własnym staraniem i na własny koszt biura firmy, której adres podany jest w dziale "kontakt".

Zwrot towaru przez konsumenta

Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Termin czternastodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia otrzymania produktu przez klienta. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia

Zgodnie z ustawą zwracany towar powinien być w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

Zwrot towaru do sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy sprzedaży. Zwrot następuje za pisemnym potwierdzeniem odbioru towaru przez sprzedawcę. Wraz z odsyłanym towarem klient winien zwrócić wszystko, co otrzymał.

W sytuacji, gdy konsument zdecyduje się na zwrot towaru a decyzję poprze pisemną deklaracją, umowę sprzedaży uważa się za nie zawartą. Konsumentowi zostanie wystawiona korekta do dokumentu zakupu.

Prawo odstąpienia od umowy dotyczy także sprzedaży ratalnej, przy umowach zawieranych na odległość.

Firma Medbor Tomasz Bartosiewicz nie stosuje polityki towarów zastępczych.

Procedura reklamacji towarów zakupionych za pośrednictwem sklepu internetowego www.medbor.pl

Jeżeli zakupiony towar zawiera wady lub jest niezgodny z umową, koszty zwrotu przesyłki pokrywa kupujący. Oczekujemy dołożenia starań, aby przedmiot bedący przedmiotem reklamacji zostsał należycie zapakowany w sposób wykluczający jego uszkodzenie w transporcie a jego przesyłka ubezpiecznona do wysokości wartości sprzętu
Zgłoszona wada lub niezgodność towaru podlega weryfikacji przez serwis, który stwierdzi czy wada lub niezgodność towaru istniała w chwili jego wydania.

Towar powinien zawierać oryginalne opakowanie umożliwiające bezpieczny transport do specjalistycznego serwisu.

Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak powinno ono gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu.

Towar powinien zostać przysłany kompletny, zwłaszcza z akcesoriami, które mają wpływ na funkcjonalność danego sprzętu lub które mogą być jedną z przyczyn zaistnienia wady towaru lub niezgodności z umową. Do towaru należy dołączyć szczegółowy opis występujących wad lub niezgodności wraz z informacją w jakiej sytuacji dana wada lub niezgodność występują. Dodatkowo należy określić żądania reklamacyjne oraz podstawę prawną realizacji uprawnień.

Towar posiadający gwarancję producenta nie podlega warunkom gwarancyjnym firmy Medbor i może być serwisowany w punktach wskazanych przez producenta zgodnie z warunkami karty gwarancyjnej wydanej przez producenta.

Do reklamowanego towaru należy dołączyć kserokopię dokumentu sprzedaży lub oryginał karty gwarancyjnej, jeżeli została wydana z towarem (gwarancja producenta). W przypadku ich braku Stern Weber Polska rozpatruje reklamację, o ile zostanie potwierdzona sprzedaż towaru w Stern Weber Polska.Serwis

Przesyłki do serwisu prosimy wysyłać na adres:

Medbor Tomasz Bartosiewicz
ul. Radomska 10/39
41-219 Sosnowiec


Postanowienia końcowe

Medbor Tomasz Bartosiewicz ma prawo do powierzenia realizacji zamówienia osobie trzeciej (jako podwykonawcy).

Aktualna treść regulaminu dostępna jest na stronie internetowej http://sklep.sternweber.pl/content/3-regulamin.

 

Zamieszczone fotografie mogą różnić się od wyrobów gotowych ze względów technicznych.

Ceny podane są w złotych polskich wraz z podatkiem VAT